• 23 september 2021

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in juli uitspraken gedaan over de bevoegdheid van het CIZ om indicaties die eerder zijn afgegeven, in te trekken of te herzien.

De CRvB is de hoogste bestuursrechter van Nederland voor Wlz-zaken. Op dit moment onderzoekt het CIZ wat de gevolgen zijn van de uitspraken van de raad voor de indicatiestelling. De komende tijd behandelt de CRvB nog een aantal zaken. Christa Klijn, bestuursvoorzitter van het CIZ: ‘We verwachten dat de uitspraken in de zaken die nog worden behandeld, ons duidelijkheid geven over hoe we in de toekomst omgaan met herindicaties. Wij zijn niet van plan om onze indicatiecriteria anders toe te passen als er voor een cliënt voor de eerste keer een Wlz-indicatie wordt aangevraagd’.

Zodra er duidelijkheid is, communiceren we hierover via de CIZ info en de website van het CIZ.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen