• 25 januari 2019

Het is belangrijk dat een aanvraag compleet is. In het overzicht van benodigde informatie bij een aanvraag leest u welke informatie u met de aanvraag meestuurt. Dit overzicht is onlangs aangepast.

Wat is er veranderd?

We hebben algemene informatie toegevoegd over de informatie die nodig is voor de aanvraag, zoals een handtekening, relevante medische informatie en verzekeringsgegevens. Verder is de beschrijving van de noodzakelijke informatie voor de aanvraag van de ZP's VV7 en VV8 verduidelijkt.

Het overzicht is ook aangepast volgens de wijzigingen in de subsidieregeling extramurale behandeling 2019. Daarbij gaat het om individuele behandeling die indicatievrij is als een SO of AVG door een huisarts bij de behandeling wordt ingeschakeld. Tot slot zijn er nog enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd om de leesbaarheid te vergroten.

Bekijk hier het Overzicht benodigde aanvullende informatie bij een aanvraag.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen