• 25 januari 2019

Het is belangrijk dat een aanvraag compleet is. In het overzicht van benodigde informatie bij een aanvraag leest u welke informatie u met de aanvraag meestuurt. Dit overzicht is onlangs aangepast.

Wat is er veranderd?

We hebben algemene informatie toegevoegd over de informatie die nodig is voor de aanvraag, zoals een handtekening, relevante medische informatie en verzekeringsgegevens. Verder is de beschrijving van de noodzakelijke informatie voor de aanvraag van de ZP's VV7 en VV8 verduidelijkt.

Het overzicht is ook aangepast volgens de wijzigingen in de subsidieregeling extramurale behandeling 2019. Daarbij gaat het om individuele behandeling die indicatievrij is als een SO of AVG door een huisarts bij de behandeling wordt ingeschakeld. Tot slot zijn er nog enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd om de leesbaarheid te vergroten.

Bekijk hier het Overzicht benodigde aanvullende informatie bij een aanvraag.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen