• 12 december 2019

Vanaf 2021 kunnen mensen met een psychische stoornis die ouder zijn dan 18 jaar toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet regelt de zorg voor mensen die blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid.

In 2020 beoordeelt het CIZ aanvragen van cliënten die nu zorg krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringsweg (Zvw), de Jeugdwet en de Forensische zorg. Ook beoordeelt het CIZ in 2020 de doorstroom van cliënten met een geldig GGZ-B zorgprofiel, waarbij voortgezet verblijf niet meer noodzakelijk is. Cliënten die geen Wlz-indicatie krijgen, blijven voor hun zorg en ondersteuning aangewezen op de Wmo en/of Zvw. Op dit moment zijn we in gesprek met verschillende partijen hierover.

Afstemming zorgaanbieders

Tijdens gesprekken met zorgaanbieders verduidelijken relatiebeheerders van het CIZ welke cliënten tot de doelgroep behoren en welke documenten en informatie nodig zijn voor het indienen van een complete aanvraag. Ook spreken relatiebeheerders en zorgaanbieders af wanneer zij in 2020 hun aanvragen voor Wlz-indicaties kunnen doen. Als de aanvragen gespreid binnenkomen, kan het CIZ deze zorgvuldig beoordelen. In 2020 zijn er vervolggesprekken met zorgaanbieders om het proces van aanvraag tot besluit te volgen en mogelijke knelpunten zoveel mogelijk weg te nemen. Dit kan zowel op initiatief van een zorgaanbieder als het CIZ. Bekijk onderaan het artikel hoe u in contact komt met de relatiebeheerder.

Contact gemeenten

Relatiebeheerders bespreken complexe situaties met gemeenten om de overgang van Wmo naar Wlz zo soepel mogelijk te laten verlopen. Door deze samenwerking proberen we zoveel mogelijk te voorkomen dat een cliënt van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

Cliëntenorganisaties

Het CIZ heeft tijdens bijeenkomsten van MIND informatie gegeven aan cliëntenraden over wat er gaat veranderen. Tijdens de bijeenkomsten is ook informatie gegeven door het ministerie van VWS en zorgkantoren. Vanaf 2020 kunnen ggz-cliënten (ook) zelf aanvragen indienen. De zorg vanuit de Wlz start in 2021.

Digitaal aanvragen via Portero

Ons digitale aanvraagsysteem Portero is aangepast voor het aanmelden van ggz-cliënten. Aanmelden kan vanaf 1 januari. Het is belangrijk dat de aanvraag compleet is. Wilt u meer weten over de criteria voor een Portero-contract, of wilt u zich aanmelden? Deze informatie vindt u op onze website.

Ggz-teams

De ggz-indicatiestelling wordt in ggz-teams uitgevoerd. Deze medewerkers hebben een tiendaags leerprogramma op maat van RINO-Groep gevolgd en staan klaar om de aanvragen op te pakken.

Meer informatie?

In een folder verduidelijkt het CIZ de Wlz-toegangscriteria voor de ggz-doelgroep en betrokkenen. Hierin staat uitleg over de begrippen: blijvende zorgbehoefte, permanent toezicht, 24 uur per dag zorg in de nabijheid, ernstig nadeel, fysieke problemen en zware regieproblemen.

  • Om een beeld te krijgen wie zorg kan krijgen vanuit de Wlz zijn er omschrijvingen van enkele cliënten (cliëntschetsen) met een psychische stoornis. Bekijk de cliëntschetsen.
  • Gemeenten en zorgaanbieders die vragen hebben over de gevolgen voor hun organisatie (dus geen cliëntvragen) kunnen een e-mail sturen naar regiotafels@qconsultzorg.nl
  • Informatie over de Wlz voor mensen met een psychische stoornis vindt u op www.informatielangdurigezorg.nl/veranderingen/vanaf-2021/ggz-naar-wlz

Vragen aan het CIZ over de indicatiestelling Wlz/ggz kunt u stellen via 088 789 1000 of info@ciz.nl. Via dit nummer kunt u ook vragen naar de ggz-relatiebeheerder in uw regio.

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen