• 3 maart 2020

Het is het niet meer mogelijk om met een zorgmachtiging of crisismaatregel (vanuit de Wvggz) de handtekening van de cliënt te vervangen bij een Wlz-aanvraag. Voorheen was dit mogelijk met een rechtelijke machtiging (rm) of inbewaringstelling (ibs) vanuit de Bopz. Vanaf 2020 mag alleen de cliënt of de wettelijke vertegenwoordiger de aanvraag ondertekenen.

Sinds 1 januari 2020 wordt verplichte zorg in de ggz geregeld via de Wet verplichte ggz (Wvggz). Deze vervangt, samen met de Wet zorg en dwang (Wzd), de Wet Bopz. Overigens blijft de mogelijkheid van de vervangende handtekening bij de Wzd wel bestaan. Dit komt omdat de rechterlijke machtiging ook toeziet op een daadwerkelijke opname.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen