• 3 maart 2020

Het is het niet meer mogelijk om met een zorgmachtiging of crisismaatregel (vanuit de Wvggz) de handtekening van de cliënt te vervangen bij een Wlz-aanvraag. Voorheen was dit mogelijk met een rechtelijke machtiging (rm) of inbewaringstelling (ibs) vanuit de Bopz. Vanaf 2020 mag alleen de cliënt of de wettelijke vertegenwoordiger de aanvraag ondertekenen.

Sinds 1 januari 2020 wordt verplichte zorg in de ggz geregeld via de Wet verplichte ggz (Wvggz). Deze vervangt, samen met de Wet zorg en dwang (Wzd), de Wet Bopz. Overigens blijft de mogelijkheid van de vervangende handtekening bij de Wzd wel bestaan. Dit komt omdat de rechterlijke machtiging ook toeziet op een daadwerkelijke opname.

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen