• 3 maart 2020

Het is het niet meer mogelijk om met een zorgmachtiging of crisismaatregel (vanuit de Wvggz) de handtekening van de cliënt te vervangen bij een Wlz-aanvraag. Voorheen was dit mogelijk met een rechtelijke machtiging (rm) of inbewaringstelling (ibs) vanuit de Bopz. Vanaf 2020 mag alleen de cliënt of de wettelijke vertegenwoordiger de aanvraag ondertekenen.

Sinds 1 januari 2020 wordt verplichte zorg in de ggz geregeld via de Wet verplichte ggz (Wvggz). Deze vervangt, samen met de Wet zorg en dwang (Wzd), de Wet Bopz. Overigens blijft de mogelijkheid van de vervangende handtekening bij de Wzd wel bestaan. Dit komt omdat de rechterlijke machtiging ook toeziet op een daadwerkelijke opname.

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen