• 28 mei 2020

Het CIZ publiceert jaarlijks beleidsregels over de indicatiestelling voor de subsidieregeling extramurale behandeling. Omdat we vragen hebben gekregen over de indicatiestelling, hebben we besloten om dit stuk in deze beleidsregels te verduidelijken.

Voor functionele diagnostiek of beeldvorming door een gedragswetenschapper is geen CIZ-indicatie nodig als de gedragswetenschapper wordt ingeschakeld door een specialist ouderengeneeskunde (SO) of arts verstandelijk gehandicapten (AVG).

Als het gaat om functionele diagnostiek voor de behandeling van mensen met niet-aangeboren hersenletsel, mag een huisarts of medisch specialist rechtstreeks verwijzen naar een gedragsdeskundige. Tussenkomst van een SO of AVG is niet noodzakelijk. Dit kan ook zonder indicatie van het CIZ.

U kunt dit terugvinden in de Beleidsregels indicatiestelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2020, paragraaf 2.2. 

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen