• 28 mei 2020

Het CIZ publiceert jaarlijks beleidsregels over de indicatiestelling voor de subsidieregeling extramurale behandeling. Omdat we vragen hebben gekregen over de indicatiestelling, hebben we besloten om dit stuk in deze beleidsregels te verduidelijken.

Voor functionele diagnostiek of beeldvorming door een gedragswetenschapper is geen CIZ-indicatie nodig als de gedragswetenschapper wordt ingeschakeld door een specialist ouderengeneeskunde (SO) of arts verstandelijk gehandicapten (AVG).

Als het gaat om functionele diagnostiek voor de behandeling van mensen met niet-aangeboren hersenletsel, mag een huisarts of medisch specialist rechtstreeks verwijzen naar een gedragsdeskundige. Tussenkomst van een SO of AVG is niet noodzakelijk. Dit kan ook zonder indicatie van het CIZ.

U kunt dit terugvinden in de Beleidsregels indicatiestelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2020, paragraaf 2.2. 

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen