• 28 mei 2020

Het CIZ publiceert jaarlijks beleidsregels over de indicatiestelling voor de subsidieregeling extramurale behandeling. Omdat we vragen hebben gekregen over de indicatiestelling, hebben we besloten om dit stuk in deze beleidsregels te verduidelijken.

Voor functionele diagnostiek of beeldvorming door een gedragswetenschapper is geen CIZ-indicatie nodig als de gedragswetenschapper wordt ingeschakeld door een specialist ouderengeneeskunde (SO) of arts verstandelijk gehandicapten (AVG).

Als het gaat om functionele diagnostiek voor de behandeling van mensen met niet-aangeboren hersenletsel, mag een huisarts of medisch specialist rechtstreeks verwijzen naar een gedragsdeskundige. Tussenkomst van een SO of AVG is niet noodzakelijk. Dit kan ook zonder indicatie van het CIZ.

U kunt dit terugvinden in de Beleidsregels indicatiestelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2020, paragraaf 2.2. 

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen