• 28 mei 2020

Het CIZ publiceert jaarlijks beleidsregels over de indicatiestelling voor de subsidieregeling extramurale behandeling. Omdat we vragen hebben gekregen over de indicatiestelling, hebben we besloten om dit stuk in deze beleidsregels te verduidelijken.

Voor functionele diagnostiek of beeldvorming door een gedragswetenschapper is geen CIZ-indicatie nodig als de gedragswetenschapper wordt ingeschakeld door een specialist ouderengeneeskunde (SO) of arts verstandelijk gehandicapten (AVG).

Als het gaat om functionele diagnostiek voor de behandeling van mensen met niet-aangeboren hersenletsel, mag een huisarts of medisch specialist rechtstreeks verwijzen naar een gedragsdeskundige. Tussenkomst van een SO of AVG is niet noodzakelijk. Dit kan ook zonder indicatie van het CIZ.

U kunt dit terugvinden in de Beleidsregels indicatiestelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2020, paragraaf 2.2. 

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen