• 30 juli 2020

Door de uitbraak van corona is het sterftecijfer van mensen die Wlz-zorg ontvangen in het tweede kwartaal verhoogd. Dit is terug te vinden in de nieuwste cijfers van onze databank. Deze cijfers zijn op 23 juli gepresenteerd.

De data in de CIZ-databank is geactualiseerd met de gegevens tot en met kwartaal 2 van 2020. In verband met de corona-maatregelen die in maart 2020 van kracht zijn gegaan in Nederland, is er een verlaging te zien in het aantal aanvragen en besluiten in Q2 2020. Corona is er de oorzaak van dat het sterftecijfer in Q2 2020 is gestegen. Dit is terug te zien in de aanspraakcijfers van de VV-sector op de peildatum 1 juli 2020. Bekijk de CIZ-databank.

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen