• 16 december 2021

Als een cliënt met een rechterlijke machtiging (RM) in een instelling verblijft en de einddatum van de machtiging komt in zicht, is het belangrijk dat u op tijd een verlenging bij ons aanvraagt. Dit geldt als de cliënt zich nog steeds verzet tegen opname. Een verlenging moet u in de 9e of 8ste week vóór het aflopen van de huidige machtiging bij ons aanvragen.

In de CIZ info van februari dit jaar heeft u kunnen lezen waarom het op tijd aanvragen van de verlenging in het belang van de cliënt is.

Nog niet ingeregeld bij alle zorgaanbieders

Het afgelopen jaar hebben relatiebeheerders ‘Wet zorg en dwang (Wzd)’ met meerdere zorgaanbieders gesproken die de aanvragen voor verlengingen te laat indienden. We merkten dat nog niet alle zorgaanbieders voldoende op de hoogte zijn van de termijnen die binnen de Wzd gelden. En dat het proces rondom het regelen van de juiste juridische status van cliënten bij hen nog niet altijd was aangepast. Ondanks de aandacht voor het onderwerp, zien we momenteel dat het aantal te laat ingediende verzoeken om verlenging toeneemt in plaats van afneemt.

Daarom vragen wij u nogmaals stil te staan bij dit onderwerp. Is het proces binnen uw organisatie al aangepast? Heeft u vragen over het verlengen van een rechterlijke machtiging? Neem gerust contact op met het Team Wzd op 088-7893000. Of mail naar wzd@ciz.nl.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website