• 30 maart 2021

Wanneer u een rechterlijke machtiging (rm) aanvraagt voor een cliënt, kunt u op het aanvraagformulier aangeven welke belanghebbenden er zijn. U leest in dit artikel waarom dat belangrijke informatie is.

Zowel voor het CIZ als voor de rechter is het van belang dat er 1 of meer belanghebbenden op het formulier vermeld staan. Een belanghebbende is een persoon die goed op de hoogte is van de situatie van de cliënt. Wij benaderen deze persoon soms voor extra informatie. Daarnaast kan de rechter een belanghebbende oproepen voor de zitting.

Vermeldt u meerdere belanghebbenden op het aanvraagformulier voor een rm? Wilt u dan aangeven welke belanghebbende uitgenodigd kan of wil worden voor de zitting? Uiteindelijk beslist de rechtbank wie een uitnodiging ontvangt voor de zitting.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website