• 30 maart 2021

Wanneer u een rechterlijke machtiging (rm) aanvraagt voor een cliënt, kunt u op het aanvraagformulier aangeven welke belanghebbenden er zijn. U leest in dit artikel waarom dat belangrijke informatie is.

Zowel voor het CIZ als voor de rechter is het van belang dat er 1 of meer belanghebbenden op het formulier vermeld staan. Een belanghebbende is een persoon die goed op de hoogte is van de situatie van de cliënt. Wij benaderen deze persoon soms voor extra informatie. Daarnaast kan de rechter een belanghebbende oproepen voor de zitting.

Vermeldt u meerdere belanghebbenden op het aanvraagformulier voor een rm? Wilt u dan aangeven welke belanghebbende uitgenodigd kan of wil worden voor de zitting? Uiteindelijk beslist de rechtbank wie een uitnodiging ontvangt voor de zitting.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website