• 30 maart 2021

Wanneer u een rechterlijke machtiging (rm) aanvraagt voor een cliënt, kunt u op het aanvraagformulier aangeven welke belanghebbenden er zijn. U leest in dit artikel waarom dat belangrijke informatie is.

Zowel voor het CIZ als voor de rechter is het van belang dat er 1 of meer belanghebbenden op het formulier vermeld staan. Een belanghebbende is een persoon die goed op de hoogte is van de situatie van de cliënt. Wij benaderen deze persoon soms voor extra informatie. Daarnaast kan de rechter een belanghebbende oproepen voor de zitting.

Vermeldt u meerdere belanghebbenden op het aanvraagformulier voor een rm? Wilt u dan aangeven welke belanghebbende uitgenodigd kan of wil worden voor de zitting? Uiteindelijk beslist de rechtbank wie een uitnodiging ontvangt voor de zitting.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen