• 3 februari 2020

Veel zorgaanbieders doen hun Wzd-aanvragen via het systeem Portero. In het aanvraagformulier vragen we om de persoonlijke gegevens van de aanvrager in te vullen, waaronder een adres. Hierbij is het belangrijk om de juiste contactgegevens in te vullen. Lees verder om te zien welke gegevens u moet invullen.

Verschil aanmelder en aanvrager

Bij aanvragen voor bijvoorbeeld een besluit tot opname en verblijf (artikel 21) of een rechterlijke machtiging, is er een verschil tussen ‘de aanvrager’ en de ‘aanmelder’. Degene die de aanvraag in het systeem Portero zet, is ‘de aanmelder’. Dit hoeft dus niet dezelfde persoon te zijn als ‘de aanvrager’. De aanvrager is degene die contactpersoon is voor de aanvraag en de aanvraag ondertekent. Deze persoon krijgt brieven vanuit het CIZ. Het komt ook voor dat de zorgaanbieder de aanvraag in Portero zet en deze vervolgens laat ondertekenen door bijvoorbeeld een familielid of iemand die gemachtigd is om te tekenen. In dat geval is het familielid of de gemachtigde de aanvrager.

In ons overzicht op de website staat wie een aanvraag kan doen.

Adres aanvrager

Om ervoor te zorgen dat de post op het juiste adres bezorgd wordt en wij met de juiste persoon contact kunnen opnemen, is het belangrijk dat de contactgegevens altijd ingevuld worden. Als uw organisatie de aanvrager is, vult u hier het adres in waar u post wil ontvangen. Dit is vooral van belang als uw organisatie meerdere locaties heeft. Als een familielid of iemand die gemachtigd is om te tekenen de aanvraag ondertekent, moeten de contactgegevens van deze persoon hier worden ingevuld.

Heeft u vragen? Laat het ons weten via wzd@ciz.nl.

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen