• 5 november 2020

Het CIZ krijgt op dit moment meer ggz-aanvragen binnen dan in eerste instantie verwacht. Hierdoor is er helaas een achterstand ontstaan in het nemen van besluiten over ggz-indicatieaanvragen. Dit betekent dat het langer dan 6 weken duurt voordat cliënten een besluit van ons ontvangen.

De vertraging bij het CIZ heeft geen effect op de zorg die cliënten nu ontvangen. Zij kunnen de zorg behouden die ze nu krijgen. Daarover maken zorgkantoren, zorgaanbieders, gemeenten en het ministerie van VWS nadere afspraken. Hier volgt meer informatie over.

Als de indicatie wordt gegeven in 2020, gaat deze op 1 januari 2021 in. Vanaf dat moment krijgt de cliënt zorg vanuit de Wlz. Tot die tijd houdt hij of zij recht op de bestaande zorg via de gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning) of zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet).

Ggz-indicaties die in 2020 zijn aangevraagd maar die na 1 januari 2021 worden gesteld, gaan in op de datum van het indicatiebesluit. Er is geen sprake van terugwerkende kracht naar 1 januari 2021.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het algemene nummer van het CIZ (088 – 789 1000).

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen