• 5 november 2020

Het CIZ krijgt op dit moment meer ggz-aanvragen binnen dan in eerste instantie verwacht. Hierdoor is er helaas een achterstand ontstaan in het nemen van besluiten over ggz-indicatieaanvragen. Dit betekent dat het langer dan 6 weken duurt voordat cliënten een besluit van ons ontvangen.

De vertraging bij het CIZ heeft geen effect op de zorg die cliënten nu ontvangen. Zij kunnen de zorg behouden die ze nu krijgen. Daarover maken zorgkantoren, zorgaanbieders, gemeenten en het ministerie van VWS nadere afspraken. Hier volgt meer informatie over.

Als de indicatie wordt gegeven in 2020, gaat deze op 1 januari 2021 in. Vanaf dat moment krijgt de cliënt zorg vanuit de Wlz. Tot die tijd houdt hij of zij recht op de bestaande zorg via de gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning) of zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet).

Ggz-indicaties die in 2020 zijn aangevraagd maar die na 1 januari 2021 worden gesteld, gaan in op de datum van het indicatiebesluit. Er is geen sprake van terugwerkende kracht naar 1 januari 2021.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het algemene nummer van het CIZ (088 – 789 1000).

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen