• 28 januari 2021

In 2020 zijn er ruim 7.000 méér ggz-aanvragen binnengekomen dan we van te voren hadden verwacht. Omdat we deze enorme toestroom niet hebben voorzien, hebben we een achterstand in het behandelen van de aanvragen.

Cliënten moeten hierdoor langer wachten op een besluit. Voor cliënten die in 2020 een ggz-aanvraag indienden, blijft de zorg en de ondersteuning vanuit de Wmo en/of Zvw doorlopen tot aan de datum van het indicatiebesluit. Lees in de laatste nieuwsbrief van het ministerie van VWS alles over de overgang voor ggz-cliënten.

Bekijk de veelgestelde vragen voor cliënten over onder andere de overgang voor persoonsgebonden budget en Zorg in Natura.

Bekijk de veelgestelde vragen voor professionals over de vertraging en de toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen