• 28 januari 2021

In 2020 zijn er ruim 7.000 méér ggz-aanvragen binnengekomen dan we van te voren hadden verwacht. Omdat we deze enorme toestroom niet hebben voorzien, hebben we een achterstand in het behandelen van de aanvragen.

Cliënten moeten hierdoor langer wachten op een besluit. Voor cliënten die in 2020 een ggz-aanvraag indienden, blijft de zorg en de ondersteuning vanuit de Wmo en/of Zvw doorlopen tot aan de datum van het indicatiebesluit. Lees in de laatste nieuwsbrief van het ministerie van VWS alles over de overgang voor ggz-cliënten.

Bekijk de veelgestelde vragen voor cliënten over onder andere de overgang voor persoonsgebonden budget en Zorg in Natura.

Bekijk de veelgestelde vragen voor professionals over de vertraging en de toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen