• 25 februari 2021

Cliënten die bij het CIZ een aanvraag hebben gedaan voor zorg uit de ggz, moeten langer dan 6 weken wachten voordat zij een besluit ontvangen. Dit komt doordat het CIZ veel meer ggz-aanvragen heeft binnengekregen dan verwacht.

Via CIZ info hebben we al eerder laten weten dat hierdoor een forse achterstand is ontstaan in het behandelen van de aanvragen. Ook bij de andere aanvragen voor langdurige zorg zien we het effect van deze hogere aanvraagstroom en de extra inzet die dit vergt bij het afhandelen van de ggz-aanvragen. Oplopende wachttijden zijn hierdoor onontkoombaar. Momenteel nemen we maatregelen om hoge wachttijden zoveel mogelijk te beperken en bereikbaar te zijn voor vragen hierover.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen