• 23 september 2021

Bij het CIZ hebben we al enige tijd te maken met vertragingen in de behandeling van aanvragen. Op dit moment wordt 76% van de Wlz-aanvragen binnen de wettelijke termijn van 6 weken afgehandeld.

De norm die het CIZ hanteert gaat uit van ≥95% afhandeling binnen 6 weken. Wij doen ons uiterste best om de cliënt zo spoedig mogelijk een besluit te geven en onze dienstverlening zo snel mogelijk weer volledig op peil te hebben. Alles is erop gericht om eind van het jaar zoveel mogelijk aanvragen weer binnen de wettelijke termijnen te kunnen afhandelen.

Ook in de media heeft u hierover kunnen lezen. De Volkskrant schrijft dat het CIZ min of meer onder curatele staat. Dat klopt niet. Wel staan wij in nauw contact met het ministerie van VWS en informeren wij hen actief over de stand van zaken.

Wij realiseren ons dat dit ook veel vraagt van de mensen die zorg dragen voor een cliënt. Het is daarom van groot belang om met elkaar in gesprek te blijven over de voortgang en ook de knelpunten waar u tegenaan loopt. Daarnaast is het belangrijk dat de aanvragen die binnenkomen volledig en compleet zijn. Het opvragen van machtigingen, juiste handtekeningen en medische informatie kost ons veel tijd. Op onze website staat welke informatie nodig is.

Binnen het CIZ is geborgd dat bij melding van een schrijnende situatie voor de cliënt de spoedaanvragen met voorrang worden behandeld. En dat bij overschrijding van de wettelijke doorlooptijden de besluiten voor ophogingen (aangevraagd door zorgaanbieder voor zorg in natura) worden geantidateerd. Op deze manier kan de zorg ongehinderd worden voortgezet en gefinancierd.

Ontstaat er een serieus knelpunt bij uw cliënt, neem dan contact op met het CIZ. Nogmaals, wij vinden het heel vervelend dat deze situatie is ontstaan en vertrouwen erop de constructieve samenwerking te kunnen voortzetten.

Op onze website vindt u meer informatie over de vertragingen.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag: Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende). Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website