• 16 december 2021

De beleidsregels indicatiestelling ADL-assistentie 2022 worden vóór 1 januari 2022 op onze website gepubliceerd.

Het verlenen van ADL-assistentie is geregeld in een subsidieregeling op grond van de Wlz. Het CIZ stelt jaarlijks de beleidsregels voor de indicatiestelling van deze subsidieregeling vast. De beleidsregels vormen een leidraad voor de indicatiestelling ADL-assistentie.  

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website