• 16 december 2021

De beleidsregels indicatiestelling ADL-assistentie 2022 worden vóór 1 januari 2022 op onze website gepubliceerd.

Het verlenen van ADL-assistentie is geregeld in een subsidieregeling op grond van de Wlz. Het CIZ stelt jaarlijks de beleidsregels voor de indicatiestelling van deze subsidieregeling vast. De beleidsregels vormen een leidraad voor de indicatiestelling ADL-assistentie.  

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag: Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende). Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website