• 1 augustus 2019

Vanaf vandaag is onze website www.werkenbijciz.nl live. Vanwege de uitbreiding van het takenpakket, is het CIZ op zoek naar nieuwe medewerkers.

Per 1 januari 2020 gaat het CIZ de Wet zorg en dwang (Wzd) uitvoeren. Deze wet is, samen met de Wet verplichte ggz, de opvolger van de Wet Bopz. Daarnaast wordt de Wlz toegankelijk gemaakt voor cliënten vanaf 18 jaar met een psychische stoornis. Vanaf 1 januari 2021 kunnen zij zorg uit de Wlz ontvangen. Ook gaat het CIZ van start met een versnelde werkwijze. Het streven is om binnen zeven werkdagen een besluit af te geven voor aanvragen die ingediend zijn door zorgaanbieders in ons aanmeldsysteem Portero.

Al deze ontwikkelen zorgen ervoor dat wij op zoek zijn naar nieuwe collega’s. We hebben vacatures voor onder andere onderzoekers, beoordelaars en medisch adviseurs. Op onze nieuwe ‘werksite’ staan alle vacatures overzichtelijk per regio ingediend. In de visuele plaat op de homepagina kan je als medewerker een ‘reis’ maken langs de belangrijkste kernwaarden van het CIZ.

Andere berichten uit deze nieuwsbrief

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen