• 23 augustus 2018

Om ervoor te zorgen dat aanvragen zo snel als mogelijk is worden behandeld, blijft het van belang dat alle gevraagde informatie volledig en juist wordt aangeleverd.

Het is belangrijk dat uw aanvraag compleet is. Alleen dan kan het CIZ de aanvraag snel verwerken. In het overzicht Benodigde informatie bij een aanvraag staat welke informatie u met de aanvraag meestuurt. Wanneer het CIZ nog aanvullende informatie moet opvragen, betekent dit dat aanvragen minder snel kunnen worden afgehandeld dan voor de cliënt en de zorgketen wenselijk is.

Als u een aanvraag voor een cliënt doet, dan heeft u hiervoor toestemming van de cliënt nodig. Zorg dat u een ingevuld machtigingsformulier meestuurt. Dit formulier moet de cliënt zelf ondertekenen.
Bij veelgestelde vragen vindt u meer informatie over het zetten van een handtekening. Wanneer een cliënt een wettelijke vertegenwoordiger heeft, dan moet in veel gevallen een bewijsstuk met de aanvraag of machtiging worden meegestuurd.

Heeft u vragen over het invullen van een formulier, het zetten van een handtekening, het versturen van bestanden of iets anders neem dan gerust contact met ons op via 088-789 10 00 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 18.00 uur).
 

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen