• 15 december 2020

In onze vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de subsidieregeling extramurale behandeling op 1 januari 2021 wordt ondergebracht in de Zorgverzekeringswet (Zvw). In deze CIZ info informeren wij u over de werkwijze in de overgang van 2020 naar 2021 en de overgangsregeling.

Aanvragen indienen

Om het aantal aanvragen aan het eind van het jaar zo klein mogelijk te houden, vragen we u om uw aanvragen vroegtijdig te doen. Digitale aanvragen via Portero of online, die op of na 1 januari 2021 bij ons binnenkomen, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Schriftelijke aanvragen met een poststempel in 2020 nemen wij nog wel in behandeling.

Aanvragen uit 2020 die in 2021 worden afgehandeld, krijgen als ingangsdatum 31-12-2020.

Afsluitbericht

Alle indicatiebesluiten voor extramurale behandeling vervallen van rechtswege per 1 januari 2021. Indicatiebesluiten die nog doorlopen in 2021, worden op 7 en 8 december afgesloten. Het CIZ neemt voor deze cliënten een nieuw besluit met als einddatum 31-12-2020 en verzendt het besluit aan het zorgkantoor. Cliënten ontvangen hierover geen brief.

Er zijn twee situaties mogelijk.

  1. Cliënten die nu behandeling ontvangen, kunnen hun behandeling na de overheveling voortzetten. De regiebehandelaar stelt de duur van de behandeling vanaf 1 januari 2021 vast.
  2. Cliënten die de behandeling nog niet hebben verzilverd, maken gebruik van een overgangsregeling. Deze houdt in dat cliënten met een CIZ-indicatiebesluit dat geldig is op 31 december 2020, dit besluit tot 1 april 2021 kunnen verzilveren. De indicatie van het CIZ is de verwijzing. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. Als de zorg niet vóór 1 april 2021 wordt verzilverd, is wel een verwijzing nodig.

Het is niet nodig om het indicatiebesluit bij het CIZ op te vragen om de behandeling te kunnen voortzetten.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen