• 14 november 2019

Vanaf 1 december a.s. krijgt het CIZ een telefoonnummer waar u terecht kunt met vragen over de Wet zorg en dwang. Dit telefoonnummer wordt 088 789 3000.

Via dit nieuwe telefoonnummer bereikt u rechtstreeks medewerkers van het CIZ die zich bezighouden met aanvragen voor de rechterlijke en de voorwaardelijke machtiging en met de verlenging van een inbewaringstelling. U kunt uw vragen ook stellen via wzd@ciz.nl.

Algemene contactgegevens

Ons algemene telefoonnummer blijft 088-789 10 00. U kunt dit nummer bellen als u vragen heeft over een besluit tot opname en verblijf (artikel 21) of over een ander onderwerp. Of u kunt mailen naar info@ciz.nl.

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen