• 14 november 2019

Vanaf 1 december a.s. krijgt het CIZ een telefoonnummer waar u terecht kunt met vragen over de Wet zorg en dwang. Dit telefoonnummer wordt 088 789 3000.

Via dit nieuwe telefoonnummer bereikt u rechtstreeks medewerkers van het CIZ die zich bezighouden met aanvragen voor de rechterlijke en de voorwaardelijke machtiging en met de verlenging van een inbewaringstelling. U kunt uw vragen ook stellen via wzd@ciz.nl.

Algemene contactgegevens

Ons algemene telefoonnummer blijft 088-789 10 00. U kunt dit nummer bellen als u vragen heeft over een besluit tot opname en verblijf (artikel 21) of over een ander onderwerp. Of u kunt mailen naar info@ciz.nl.

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen