• 3 februari 2020

Op de website van het CIZ vindt u een overzicht waarop staat wie een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21) kan doen bij het CIZ. Ziekenhuizen, huisartsen en case managers kunnen nu in bepaalde gevallen ook een aanvraag indienen. Deze wijzigingen gelden alleen voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21). We lichten dit graag toe.

In het overzicht staat dat een zorgaanbieder een aanvraag kan doen.

Daarbij is het belangrijk:

  • dat de zorgaanbieder zorg verleent aan de cliënt, en
  • dat de cliënt al is opgenomen in een accommodatie.

Accommodaties zoals ziekenhuizen

Bovenstaande informatie is niet veranderd. Wel is het nu duidelijk geworden dat ook een accommodatie, zoals een ziekenhuis of verpleeghuis (dat geen Wzd-geregistreerde accommodatie is), een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21) kan doen. Voorwaarde is dat de cliënt al in het ziekenhuis is opgenomen. Het maakt niet uit of de cliënt vanuit bijvoorbeeld een verpleeghuis of vanuit de thuissituatie in het ziekenhuis komt. Het is niet meer nodig dat er een machtigingsformulier wordt ingevuld.

Huisartsen en casemanagers

Ook huisartsen en casemanagers kunnen nu een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21) doen. Voorwaarde is ook dan dat de cliënt al in een accommodatie verblijft. Mantelzorgers zijn geen zorgaanbieder en kunnen alleen een aanvraag doen als zij één van de personen zijn die in het overzicht staan genoemd. Mantelzorgers verlenen geen beroepsmatige of bedrijfsmatige zorg. De huisarts, de casemanager of het ziekenhuis wel.

Heeft u hierover vragen? Laat het ons weten via wzd@ciz.nl.

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen