• 24 mei 2022

Op 1 januari 2022 is voor de ggz in de Zorgverzekeringswet (Zvw) het zorgprestatiemodel ingevoerd. Het aanvraagformulier van het zorgprofiel GGZ-B in de Wlz is hierop aangepast.

Door de invoering van het zorgprestatiemodel, wordt bij een eerste GGZ-B aanvraag niet meer gevraagd naar het laatste zorgzwaartepakket (ZZP) binnen de Zvw. Om het passende zorgprofiel vast te kunnen stellen, vragen we daarom het meest recente behandelplan mee te sturen.

Verder zijn er nog enkele tekstuele verbeteringen in het formulier aangebracht om de leesbaarheid te vergroten. U vindt het nieuwe formulier op onze website.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website