• 25 juni 2019

Per 1 januari 2020 gaat het CIZ de Wet zorg en dwang (Wzd) uitvoeren. Deze wet is, samen met de Wet verplichte ggz, de opvolger van de Wet Bopz. Uitgangspunt van de Wzd is dat onvrijwillige zorg niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan.

Het CIZ stemt op dit moment met de landelijke ketenpartners af hoe de verschillende aspecten van de wet (zorg)inhoudelijk en technisch uitgevoerd kunnen worden. In het belang van de cliënt moeten de taken en werkprocessen van de betrokken ketenpartners immers naadloos op elkaar aansluiten. In goede samenwerking met branche- en beroepsorganisaties zoals Verenso, NVAVG, VGN, ActiZ en VOBC wordt hier op zorgvuldige wijze aan gewerkt.

Werken aan veilige en snelle informatie-uitwisseling

Ook is het CIZ in gesprek met partners zoals rechtbanken, het openbaar ministerie en gemeenten. Met hen bespreken we mogelijkheden voor informatie-uitwisseling zodat dit straks veilig en snel kan plaatsvinden.

Relatiebeheerders

Op dit moment heeft afstemming met deze landelijke ketenpartners prioriteit. Na de zomer gaat het CIZ ook met lokale partijen, zoals bijvoorbeeld zorgaanbieders, in gesprek. Dan is een aantal relatiebeheerders van het CIZ opgeleid en ingewerkt. Zij gaan contacten leggen om vragen en signalen op te halen, casussen te bespreken en de rol van het CIZ verder toe te lichten. In het najaar organiseert VWS meerdere informatiebijeenkomsten in het land. Het CIZ is bij elke bijeenkomst vertegenwoordigd.

Heeft u vragen over de Wet zorg en dwang voor het CIZ? Laat het ons weten via wzd@ciz.nl.

Meer weten over de Wet zorg en dwang? Kijk op www.dwangindezorg.nl

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen