• 16 december 2021

Het CIZ is goed op koers met de behandeling van de aanvragen. We beogen om aan het eind van het jaar, volgens afspraak, ruim 95 % van de aanvragen binnen de wettelijke termijn af te handelen.

  • 16 december 2021

Het Zorginstituut heeft de afbakening tussen de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Herstelgerichte behandeling (zorgprofiel VV9b) vanuit de Wlz verduidelijkt in het Wlz-kompas.

  • 16 december 2021

Als een cliënt met een rechterlijke machtiging (RM) in een instelling verblijft en de einddatum van de machtiging komt in zicht, is het belangrijk dat u op tijd een verlenging bij ons aanvraagt. Dit geldt als de cliënt zich nog steeds verzet tegen opname. Een verlenging moet u in de 9e of 8ste week vóór het aflopen van de huidige machtiging bij ons aanvragen.

  • 16 december 2021

Vanwege de coronacrisis en de opgelopen achterstanden bij het CIZ was 2021 een ander jaar dan wij hadden gehoopt.
Wij wensen u prettige feestdagen en een goed 2022.

  • 28 oktober 2021

De cijfers over het derde kwartaal zijn toegevoegd aan onze databank. Met ingang van komend kwartaal hebben we iets nieuws: we hebben leeftijdsgegevens toegevoegd die het mogelijk maken om alle aanvraag- en besluitcijfers sinds 2018 te categoriseren in leeftijdsgroepen.

  • 28 oktober 2021

Op 1 september 2021 is het Besluit langdurige zorg (Blz) aangepast door VWS en geplaatst in de Staatcourant. Een indicatie met terugwerkende kracht kan alleen nog worden afgegeven bij een opname in een instelling. Portero is hierop aangepast.

  • 28 oktober 2021

Het is nu niet verantwoord om de Wlz open te stellen voor kinderen (jonger dan 18 jaar) met een psychische stoornis, die hun hele leven permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben om ernstig nadeel te voorkomen. Zo stelt Paul Blokhuis.

  • 28 oktober 2021

Bij overschrijding van de wettelijke doorlooptijden, antedateren we de besluiten voor ophogingen (aangevraagd door de zorgaanbieder voor zorg in natura). Op deze manier kan de zorg ongehinderd worden voortgezet en gefinancierd.

  • 23 september 2021

Bij een aanvraag voor een rechterlijke machtiging (RM), moet u als zorgaanbieder een medische verklaring meesturen. Informatie uit de medische verklaring gebruikt het CIZ om een compleet en onderbouwd verzoekschrift samen te stellen voor de rechter. In dit bericht leest u wat u moet invullen bij de medische verklaring.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag: Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende). Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website