• 23 september 2021

Als zorgaanbieder bent u wettelijk verplicht om onder andere het CIZ te informeren zodra een cliënt is opgenomen met een rechterlijke machtiging (RM). Of als zijn opname vanwege een nieuwe RM wordt verlengd. Op de website Dwang in de zorg is nu een nieuw format voor een brief beschikbaar dat u hiervoor kunt gebruiken.

  • 23 september 2021

Op de website Regelhulp van het ministerie van VWS kunt u nu meer informatie vinden over wie wanneer een aanvraag voor de Wlz mag ondertekenen.

  • 23 september 2021

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in juli uitspraken gedaan over de bevoegdheid van het CIZ om indicaties die eerder zijn afgegeven, in te trekken of te herzien.

  • 23 september 2021

Cliënten die opgenomen zijn met een rechterlijke machtiging (RM) of een verlengde inbewaringstelling (ibs) verzetten zich soms na enige tijd niet meer tegen de opname. Mag u als zorgaanbieder de cliënt dan ontslaan?

  • 23 september 2021

Bij het CIZ hebben we al enige tijd te maken met vertragingen in de behandeling van aanvragen. Op dit moment wordt 76% van de Wlz-aanvragen binnen de wettelijke termijn van 6 weken afgehandeld.

  • 19 augustus 2021

Het CIZ heeft te maken met vertragingen door een grote hoeveelheid aanvragen. Helaas kunnen we daardoor niet alle aanvragen op tijd afhandelen. Het helpt als u bij het doen van een aanvraagalle informatiedirect aanlevert. Bij de helft van de aanvragen ontbreekt informatie. Wij vragen deze informatie dan alsnog op, dit kost veel tijd. Het is daarom belangrijk om direct bij de aanvraag alle informatie mee te sturen. Op onze website leest u welke informatie dit is

  • 19 augustus 2021

De nieuwe cijfers over het tweede kwartaal van 2021 zijn gepubliceerd in onze databank. Onze databank geeft onderzoekers, gemeenten en zorgaanbieders inzicht in het aantal cliënten dat in Nederland recht heeft op zorg uit de Wlz. We vullen de databank elk kwartaal aan met actuele cijfers.

  • 19 augustus 2021

Per 1 september 2021 kan een indicatiestelling met terugwerkende kracht alleen worden verleend bij een verblijf of opname in een instelling. Dat is een wijziging in het Besluit Langdurige zorg van het Ministerie VWS.

  • 19 augustus 2021

Het CIZ vindt de privacy van u en uw cliënten belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met (persoons)gegevens. Op onze website vindt u vanaf nu ons actuele privacy statement waarin we beschrijven hoe wij dit doen.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website