• 25 februari 2021

Op onze website vindt u al onze aanvraag- en machtigingsformulieren. Doet u voor iemand anders een aanvraag? Dan is het ook nodig om een machtingsformulier met de aanvraag mee te sturen. Lees verder om te zien wanneer er een machtingsformulier nodig is en welk machtigingsformulier dit is.

  • 25 februari 2021

Cliënten die bij het CIZ een aanvraag hebben gedaan voor zorg uit de ggz, moeten langer dan 6 weken wachten voordat zij een besluit ontvangen. Dit komt doordat het CIZ veel meer ggz-aanvragen heeft binnengekregen dan verwacht.

  • 25 februari 2021

Eind 2020 zijn op Dwang in de zorg nieuwe formats voor de medische verklaringen gepubliceerd. In de verschillende formats is nu een toelichtingveld toegevoegd, waarop u het verzet nader kunt toelichten.

  • 25 februari 2021

Is er voor uw cliënt tussen april en juni 2020 bij het CIZ een tijdelijke Wlz–registratie COVID-19 aangevraagd? En heeft uw cliënt na afloop van deze 12 maanden nog steeds de Wlz-indicatie nodig? Vergeet dan niet om een nieuwe aanvraag te doen.

  • 28 januari 2021

In 2020 zijn er ruim 7.000 méér ggz-aanvragen binnengekomen dan we van te voren hadden verwacht. Omdat we deze enorme toestroom niet hebben voorzien, hebben we een achterstand in het behandelen van de aanvragen.

  • 28 januari 2021

Zorgaanbieders kunnen bij het CIZ een aanvraag doen voor een voorwaardelijke machtiging in het kader van de Wet zorg en dwang. Op www.dwangindezorg.nl is nu een stroomschema beschikbaar waarin de procedure en een toelichting is opgenomen.

  • 28 januari 2021

Vanaf vandaag staan de nieuwe cijfers van het vierde kwartaal op onze databank. Twee zaken die opvallen: de invloed van corona op de sterftecijfers en de voorbereiding van de ggz-cliënten in de Wlz per 1 januari 2021.

  • 28 januari 2021

Een aantal van onze formulieren is aangepast. Het gaat om kleine aanpassingen die vooral voortkomen uit regels voor privacy en wetswijzigingen, zoals de spoedreparatiewet Wet zorg en dwang. De nieuwe formulieren zijn beschikbaar op onze website. Hier vindt u altijd de meest recente versie.

  • 28 januari 2021

Als zorgaanbieder bent u wettelijk verplicht om onder andere het CIZ te informeren zodra een cliënt is opgenomen met een rechterlijke machtiging. Of als zijn opname vanwege een nieuwe rechterlijke machtiging wordt verlengd. Op www.dwangindezorg.nl is sinds kort een format voor een brief beschikbaar dat u hiervoor kunt gebruiken.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website