• 28 mei 2020

Per 1 januari 2021 kunnen mensen met een psychische stoornis toegang kunnen krijgen tot de Wlz. Vanaf dit jaar is het CIZ gestart met de indicatiestelling van deze doelgroep, het streven is dit op 1 oktober gereed te hebben.

  • 28 mei 2020

Is uw huisartsenpraktijk onlangs verhuisd? Het is belangrijk dat u uw nieuwe adres doorgeeft. Deze wijzigingen en een wijziging van de AGB-code kunt u bij Vektis en bij Zorgmail door te geven. Indicatiebesluiten die vanuit Zorgmail naar de huisarts worden verstuurd, worden op deze manier in goede orde ontvangen.

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

  • 28 mei 2020

Het CIZ publiceert jaarlijks beleidsregels over de indicatiestelling voor de subsidieregeling extramurale behandeling. Omdat we vragen hebben gekregen over de indicatiestelling, hebben we besloten om dit stuk in deze beleidsregels te verduidelijken.

  • 28 mei 2020

Bij de start van de coronacrisis bleek al snel dat extra ondersteuning in de zorg hard nodig was. Ook medewerkers van het CIZ dragen sindsdien hun steentje bij.

  • 28 mei 2020

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Voor deze groep laaggeletterden hebben we de folder ‘Heeft u blijvend zorg nodig? De Wet langdurige zorg (Wlz) in heldere taal’ ontwikkeld.

  • 28 mei 2020

Begin april startte het CIZ met een tijdelijke aanpassing van de procedure voor indicatiestelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz), ten gevolge van COVID 19. Nu de gewone zorg weer wordt hervat en er (onder voorwaarden) weer huisbezoeken worden afgelegd (zie eerder bericht), is er geen noodzaak meer om deze regeling te verlengen. De Wlz-registratie V&V stopt dan ook per 1 juni.

  • 30 april 2020

Met de invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) op 1 januari 2020, zijn bestaande Bopz-besluiten en -machtigingen omgezet. De geldigheid hiervan varieert. 

  • 30 april 2020

Wanneer is het zinvol voor ouders om een Wlz-aanvraag te doen voor hun kind? Om ouders zo goed mogelijk te informeren over de Wlz, heeft het CIZ een folder gemaakt.

  • 30 april 2020

Omdat het CIZ geen fysieke huisbezoeken meer aflegt, is de werkwijze van het controleren van de ID van de cliënt aangepast. We overleggen nu met de zorgaanbieder of de identiteit van de cliënt is gecontroleerd. Met deze aangepaste werkwijze voorkomen we dat de cliënt online persoonlijke gegevens moet delen. 

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen