• 15 december 2020

Wanneer u een aanvraag doet in ons aanmeldsysteem Portero, is het belangrijk om alles zo compleet mogelijk aan te leveren. Niet alleen omdat wij de aanvraag dan goed in behandeling kunnen nemen, maar ook omdat het zorgkantoor dan voldoende informatie heeft om de zorg te regelen voor de cliënt.

  • 15 december 2020

In onze vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de subsidieregeling extramurale behandeling op 1 januari 2021 wordt ondergebracht in de Zorgverzekeringswet (Zvw). In deze CIZ info informeren wij u over de werkwijze in de overgang van 2020 naar 2021 en de overgangsregeling.

  • 15 december 2020

De beleidsregels voor de indicatiestelling Wlz 2021 zijn beschikbaar op onze website. Het CIZ stelt jaarlijks de beleidsregels vast die een leidraad vormen bij de indicatiestelling voor de Wlz-zorg.

  • 15 december 2020

In onze vorige CIZ info lieten we weten dat er veel meer ggz-aanvragen zijn binnengekomen dan van te voren werd verwacht. Veel aanvragen worden helaas niet voor 2021 afgerond. Dat betekent dat cliënten langer op een besluit moeten wachten. 

  • 5 november 2020

Op onze databank Swing zijn de nieuwe kwartaalcijfers (Q3) gepubliceerd. In tegenstelling tot vorig kwartaal, toen er duidelijke afwijkingen in de cijfers waren te zien vanwege corona, zijn er dit kwartaal geen grote trendbreuken of opvallende afwijkingen in de aantallen.

  • 5 november 2020

Vorige week is de spoedreparatiewet voor de Wzd (Wet zorg en dwang) en de Wvggz (Wet verplichte ggz) inwerking getreden. Een aantal administratieve handelingen is vereenvoudigd of geschrapt om de wetten beter uitvoerbaar te maken.

  • 5 november 2020

Op 1 januari 2021 wordt de zorg die nu nog onder de subsidieregeling extramurale behandeling valt, ondergebracht in het basispakket in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit betekent dat de CIZ-indicaties van rechtswege per 1 januari 2021 vervallen. Hieronder leest u meer over de afbouw van deze taak.

  • 5 november 2020

Het CIZ krijgt op dit moment meer ggz-aanvragen binnen dan in eerste instantie verwacht. Hierdoor is er helaas een achterstand ontstaan in het nemen van besluiten over ggz-indicatieaanvragen. Dit betekent dat het langer dan 6 weken duurt voordat cliënten een besluit van ons ontvangen.

  • 5 november 2020

De minister van Medische zorg en sport, Tamara van Ark, heeft de Tweede Kamer vorige week op de hoogte gesteld van de resultaten van CIZ Versnelt. Ze heeft hierbij aangekondigd dat het experiment indicatiestelling (Erai) door zorgaanbieders onder Waardigheid en Trots wordt stopgezet.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website