• 30 april 2020

Vanwege de coronamaatregelen kunnen relatiebeheerders van het CIZ niet op bezoek komen bij zorgaanbieders. Wel zetten zij hun werkzaamheden voort en blijven zij bereikbaar voor vragen.

  • 30 april 2020

Voor de coronacrisis kwam het CIZ altijd bij de cliënt langs bij een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd). Momenteel worden deze huisbezoeken zoveel mogelijk digitaal gedaan. Het is van belang dat, ondanks de drukke tijd in de zorg, de huisbezoeken zoveel mogelijk doorgaan. Lees verder waarom een digitaal huisbezoek van belang is voor uw cliënt en hoe andere zorgaanbieders dit hebben ervaren.

  • 3 maart 2020

Er zijn 3 nieuwe machtigingsformulieren voor de Wet zorg en dwang (Wzd) beschikbaar. Met deze formulieren kunt u regelen dat iemand eenmalig een aanvraag kan doen voor een rechterlijke machtiging, een besluit tot opname en verblijf (artikel 21) of een combinatie van een besluit tot opname en verblijf en zorg uit de Wlz.

  • 3 maart 2020

In 2020 beoordeelt het CIZ aanvragen van cliënten met een psychische stoornis, ouder dan 18 jaar. Vanaf 2021 kunnen deze cliënten toegang krijgen tot de Wlz. Daarom is er een nieuwe vraag toegevoegd aan het aanmeldsysteem Portero. Het is belangrijk dat deze vraag juist wordt ingevuld.

  • 3 maart 2020

De Databank van het CIZ is eind februari aangevuld met nieuwe cijfers. De Databank biedt onderzoekers, gemeenten en zorgaanbieders inzicht in het aantal cliënten dat in Nederland recht heeft op zorg uit de Wlz.

  • 3 maart 2020

Het CIZ kan nu onder voorwaarden ook een besluit tot opname en verblijf (artikel 21) afgeven voor cliënten met een zogenaamde ‘gelijkgestelde aandoening, zoals niet-aangeboren hersenletsel.

  • 3 maart 2020

Het CIZ is in juli 2019 gestart met een versnelling van de indicatiestelling. Op dit moment wordt 87% van de aanvragen binnen 7 werkdagen afgerond. Het gaat hier om aanvragen die door zorgaanbieders via het aanmeldsysteem Portero worden ingediend.

  • 3 maart 2020

Zorgaanbieders krijgen meer tijd voor het aanvragen van een rechterlijke machtiging (rm) na een verlenging in bewaringstelling (ibs). Een aanvraag voor een rm kan nu tot in de vierde week na de verlenging van de ibs worden gedaan.   

  • 3 februari 2020

Wilt u meer weten over de Wlz-toegangscriteria voor de ggz-doelgroep?

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen