• 31 maart 2022

Hoeveel aanvragen heeft het CIZ in 2021 behandeld? En welke ontwikkelingen zijn er geweest? In het digitale jaarverslag vindt u een samenvatting van het jaar 2021.

  • 24 februari 2022

De cijfers over Q4 2021 zijn toegevoegd aan onze digitale databank.

  • 24 februari 2022

Het CIZ krijgt regelmatig vragen van (huis)artsen. Bijvoorbeeld waarom er gevraagd wordt om medische informatie aan te leveren, of hiervoor kosten kunnen worden gedeclareerd en waarom het CIZ contact opneemt over de ID-check.

  • 24 februari 2022

In november 2021 is de tweede reparatiewet van de Wet zorg en dwang in werking getreden. Sindsdien zijn de termijnen voor het indienen van een aanvraag gewijzigd. Het gaat specifiek om een aanvraag voor een rechterlijke machtiging (RM) na een machtiging tot voortzetting van een inbewaringstelling (ibs).

  • 27 januari 2022

Het CIZ heeft een nieuwe folder ‘Rechterlijke machtiging na verzet tegen opname’ gemaakt. Met deze folder kunt u een cliënt en zijn naasten informeren als het CIZ geen besluit tot opname en verblijf kan afgeven omdat de cliënt of zijn vertegenwoordiger geen opname wil.

  • 27 januari 2022

Vanaf 1 februari kunt u met uw vragen over de ggz-indicatiestelling terecht bij het CIZ-team dat in uw gemeente werkzaam is.

  • 27 januari 2022

De aanvraag- en machtigingsformulieren voor Wzd-aanvragen zijn vernieuwd. Vanaf nu vindt u de nieuwe formulieren op onze website.

  • 16 december 2021

De beleidsregels voor de indicatiestelling Wlz 2022 zijn beschikbaar op onze website. Het CIZ stelt jaarlijks de beleidsregels vast. De beleidsregels vormen een leidraad bij de indicatiestelling voor de Wlz-zorg.

  • 16 december 2021

De beleidsregels indicatiestelling ADL-assistentie 2022 worden vóór 1 januari 2022 op onze website gepubliceerd.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag: Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende). Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website