Zorgaanbieders mogen een cliënt al opnemen wanneer er een aanvraag voor een Bopz-onderzoek is gedaan. Het CIZ houdt dan, met akkoord van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), een afhandeltermijn van twee weken aan.

Als de IGJ in die periode vragen stelt over de afwezigheid van een Bopz-status, dan moet de zorgaanbieder kunnen aantonen dat er een aanvraag bij het CIZ is gedaan en kan hij zich verder beroepen op de bepalingen in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Daarnaast ontvangt u van het CIZ een brief met daarin het telefoonnummer van uw contactpersoon. Heeft u deze brief nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen