Websites van overheden en zbo’s moeten gearchiveerd worden volgens de Archiefwet. Zo is oude informatie voor iedereen goed terug te vinden. De pagina’s van onze website worden gearchiveerd op archiefweb.eu. Daar kunt u zien wat er in het verleden op www.ciz.nl stond. Er wordt dagelijks een kopie gemaakt. Via de kalender kunt u teruggaan tot 11 december 2019.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen