Hier kunt u de folders van het CIZ lezen of bestellen. Ook vindt u alle aanvraagformulieren.

Wilt u één of meer exemplaren van een folder toegestuurd krijgen? Vul het bestelformulier in.

Wilt u meer weten over de Wet langdurige zorg, de Wet Bopz of het indienen van een klacht of bezwaar? Bekijk onze folders.

Hier vindt u een overzicht van alle aanvraag- en machtigingsformulieren.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen