Hier vindt u een overzicht van alle aanvraag- en machtigingsformulieren.

Aanvraagformulieren 

Aanvraagformulier Wet langdurige zorg

Met dit formulier kunt u een Wlz-aanvraag doen. Doet u de aanvraag namens iemand anders? Vul dan ook een machtigingsformulier in.

Een online aanvraag voor de Wlz doet u via Mijn Wlz-aanvraag

Aanvraagformulier Wet Bopz

Soms moet iemand worden opgenomen in een instelling. Stemt de cliënt niet toe, maar verzet hij zich ook niet? Dan toetst het CIZ of iemand volgens artikel 60 van de Wet Bopz kan worden opgenomen. Doet u de aanvraag namens de cliënt? Vul dan ook een machtigingsformulier in.

Machtigingsformulieren

Machtigingsformulier

Dit machtigingsformulier vult u in als u voor iemand anders een aanvraag doet voor de Wlz of Bopz. Let op: de cliënt ondertekent altijd zelf het machtigingsformulier. Tekent een contactpersoon? Dan is het formulier niet geldig.

Machtigingsformulier voor het optreden in een bezwaarprocedure

Met dit formulier machtigt u of uw wettelijk vertegenwoordiger een persoon of organisatie om namens u op te treden in de bezwaarprocedure.

Machtigingsformulier voor het opvragen van medische informatie

Met dit formulier machtigt u of uw wettelijk vertegenwoordiger hulpverleners zoals uw huisarts, specialist en/of behandelaar tot het verstrekken van gegevens over uw medische situatie aan het CIZ.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft (in principe) zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen