Wilt u meer weten over de Wet langdurige zorg, de Wet zorg en dwang of het indienen van een klacht of bezwaar? Bekijk onze folders.

Algemene folders

Heeft u blijvend zorg nodig? Over de Wet langdurige zorg (Wlz) ReadSpeaker Lees voor

Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. In deze folder leest u hoe u zorg uit de Wlz aanvraagt en wat u vervolgens van het CIZ kunt verwachten. Bekijk de folder.

Heeft u blijvend zorg nodig? De Wet langdurige zorg (Wlz) in heldere taal ReadSpeaker Lees voor

Deze folder legt in begrijpelijke taal uit voor wie de Wlz is. Ook leest u in deze folder hoe u langdurige zorg aanvraagt. En wat er met en na uw aanvraag gebeurt. Bekijk de folder.

Mijn kind heeft veel zorg nodig. Over de Wet langdurige zorg (Wlz) ReadSpeaker Lees voor

Heeft uw kind erg veel zorg nodig? Dan wilt u die zorg goed regelen. In deze folder leggen we uit wanneer u een aanvraag doet bij het CIZ. En wanneer u zorg voor uw kind regelt via uw gemeente of uw zorgverzekeraar. Bekijk de folder.

Opname en verblijf. Over de Wet zorg en dwang  ReadSpeaker Lees voor

Maakt u zich zorgen om een familielid met dementie of een verstandelijke beperking? Is hij erg in de war en lukt het thuis niet meer? Dan is het misschien nodig dat hij opgenomen wordt in een zorginstelling. Het kan zijn dat uw familielid er zelf voor kiest om in een zorginstelling te gaan wonen. Het kan ook zijn dat uw familielid deze keuze niet meer goed zelf kan maken. Als opname dan nodig is, valt deze opname onder de Wet zorg en dwang (Wzd). In deze folder leest u meer over de Wzd, de rol van het CIZ en het doen van een aanvraag. Bekijk de folder.

Rechterlijke machtiging na verzet tegen opname ReadSpeaker Lees voor

Wil uw familielid met dementie of een verstandelijke beperking niet opgenomen worden? Of wil zijn vertegenwoordiger dat niet? Dan geeft het CIZ geen besluit tot opname en verblijf af. Er wordt dan een verzoekschrift voor een rechterlijke machtiging ingediend bij de rechtbank. Bekijk de folder.

Een klacht indienen. Hoe doet u dat? ReadSpeaker Lees voor

We willen u zo goed mogelijk helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. In deze folder leggen we uit wat u dan kunt doen. Als u niet precies weet of er sprake is van een klacht of van een bezwaar, neem dan telefonisch contact op met het CIZ via 088 - 789 10 00. Bekijk de folder.

Een bezwaar indienen. Hoe doet u dat? ReadSpeaker Lees voor

Het kan zijn dat u het oneens bent met het indicatiebesluit dat u van het CIZ hebt ontvangen. U kunt dan een bezwaar indienen. In deze folder leggen we uit hoe u dat doet. Bekijk de folder.

U kunt bovenstaande folders ook bestellen via het bestelformulier.

Folders voor zorgprofessionals

Wlz-toegangscriteria voor cliënten met een psychische stoornis ReadSpeaker Lees voor

De Wet langdurige zorg (Wlz) is ook toegankelijk voor cliënten vanaf 18 jaar met een psychische stoornis (ggz). Deze folder licht de toegangscriteria nader toe. Bekijk de folder.

Cliëntschetsen ggz ReadSpeaker Lees voor

De Wet langdurige zorg (Wlz) is ook toegankelijk voor cliënten vanaf 18 jaar met een psychische stoornis (ggz). Om een beeld te krijgen wie zorg kan krijgen vanuit de Wlz zijn er omschrijvingen van cliënten (cliëntschetsen) met een psychische stoornis. Bekijk de cliëntschetsen.

Overzicht voor Wzd aanvragen bij het CIZ ReadSpeaker Lees voor

In dit overzicht ziet u welke informatie wij nodig hebben om uw aanvraag voor de Wet zorg en dwang (Wzd) snel en zorgvuldig in behandeling te kunnen nemen. Bekijk het overzicht.

Flyer U heeft wel/geen toegang tot de Wlz. Wat moet u doen? ReadSpeaker Lees voor

Met deze flyer kunt u een cliënt onder andere informeren over de eigen bijdrage en het voorkomen van dubbele kosten bij toegang tot de Wlz. Ook geeft de flyer aan waar de cliënt terecht kan als hij of zij geen toegang heeft tot de Wlz. Bekijk de flyer.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website