Wilt u meer weten over de Wet langdurige zorg, de Wet Bopz of het indienen van een klacht of bezwaar? Bekijk onze folders.

Algemene folders

Heeft u blijvend zorg nodig? Over de Wet langdurige zorg (Wlz) ReadSpeaker Lees voor

Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. In deze folder leest u hoe u zorg uit de Wlz aanvraagt en wat u vervolgens van het CIZ kunt verwachten. Bekijk de folder.

Opname en verblijf. Over de Wet zorg en dwang  ReadSpeaker Lees voor

Maakt u zich zorgen om een familielid met dementie of een verstandelijke beperking? Is hij erg in de war en lukt het thuis niet meer? Dan is het misschien nodig dat hij opgenomen wordt in een zorginstelling. Het kan zijn dat uw familielid er zelf voor kiest om in een zorginstelling te gaan wonen. Het kan ook zijn dat uw familielid deze keuze niet meer goed zelf kan maken. Als opname dan nodig is, valt deze opname onder de Wet zorg en dwang (Wzd). In deze folder leest u meer over de Wzd, de rol van het CIZ en het doen van een aanvraag. Bekijk de folder.

Een klacht indienen. Hoe doet u dat? ReadSpeaker Lees voor

We willen u zo goed mogelijk helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. In deze folder leggen we uit wat u dan kunt doen. Als u niet precies weet of er sprake is van een klacht of van een bezwaar, neem dan telefonisch contact op met het CIZ via 088 - 789 10 00. Bekijk de folder.

Een bezwaar indienen. Hoe doet u dat? ReadSpeaker Lees voor

Het kan zijn dat u het oneens bent met het indicatiebesluit dat u van het CIZ hebt ontvangen. U kunt dan een bezwaar indienen. In deze folder leggen we uit hoe u dat doet. Bekijk de folder.

U kunt bovenstaande folders ook bestellen via het bestelformulier.

Folders voor zorgprofessionals

Wlz-toegangscriteria voor cliënten met een psychische stoornis ReadSpeaker Lees voor

De Wet langdurige zorg (Wlz) wordt ook toegankelijk gemaakt voor cliënten vanaf 18 jaar met een psychische stoornis (ggz). Deze folder licht de toegangscriteria nader toe. Bekijk de folder.

Cliëntschetsen ggz ReadSpeaker Lees voor

De Wet langdurige zorg (Wlz) wordt ook toegankelijk gemaakt voor cliënten vanaf 18 jaar met een psychische stoornis (ggz). Om een beeld te krijgen wie zorg kan krijgen vanuit de Wlz zijn er omschrijvingen van cliënten (cliëntschetsen) met een psychische stoornis. Bekijk de cliëntschetsen.

Overzicht voor Wzd aanvragen bij het CIZ ReadSpeaker Lees voor

Vanaf 1 januari 2020 gaat de Wet zorg en dwang in. In het overzicht ziet u welke informatie wij vanaf dat moment nodig hebben om uw aanvraag snel en zorgvuldig in behandeling te kunnen nemen. Bekijk het overzicht. 

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen