Hier vindt u een overzicht van alle aanvraag- en machtigingsformulieren. Al deze pdf's zijn digitaal invulbaar. We raden u aan om het formulier te downloaden en Adobe Reader te gebruiken voor het invullen en opslaan. 

Formulieren Wet langdurige zorg (Wlz)

Aanvraagformulier Wlz ReadSpeaker Lees voor

Met dit formulier kunt u een Wlz-aanvraag doen. Doet u de aanvraag namens iemand anders? Vul dan ook een machtigingsformulier in. Een online aanvraag voor de Wlz doet u via Mijn Wlz-aanvraag

Machtigingsformulier Wlz ReadSpeaker Lees voor

Dit machtigingsformulier vult u in als u voor iemand anders een aanvraag doet voor de Wlz. Let op: de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger ondertekent altijd zelf het machtigingsformulier. Tekent een contactpersoon? Dan is het formulier niet geldig.

Machtigingsformulier voor het optreden in een bezwaarprocedure ReadSpeaker Lees voor

Met dit formulier machtigt u of uw wettelijk vertegenwoordiger een persoon of organisatie om namens u op te treden in de bezwaarprocedure.

Machtigingsformulier voor het opvragen van medische informatie in een bezwaarprocedure ReadSpeaker Lees voor

Met dit formulier machtigt u of uw wettelijk vertegenwoordiger hulpverleners zoals uw huisarts, specialist en/of behandelaar tot het verstrekken van gegevens over uw medische situatie aan het CIZ in een bezwaarprocedure.

Formulieren Wet zorg en dwang (Wzd)

Aanvraagformulieren

Aanvraagformulier besluit tot opname en verblijf ReadSpeaker Lees voor

Met dit formulier doet u een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd). Op de laatste pagina van het formulier staat welke personen de aanvraag mogen doen zonder toestemming van de cliënt. Bent u niet één van deze personen?Dan heeft u een Machtigingsformulier aanvraag besluit tot opname en verblijf nodig. Doet u een aanvraag voor langdurige zorg (Wlz) in combinatie met een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf? Dan heeft u het Machtigingsformulier combinatie aanvraag Wlz en besluit tot opname en verblijf nodig.

Aanvraagformulier rechterlijke machtiging ReadSpeaker Lees voor

Als iemand zich verzet tegen opname in een zorginstelling die geregistreerd is voor de Wzd, dan is opname alleen mogelijk met een rechterlijke machtiging. Met dit formulier vraagt u een rechterlijke machtiging aan. Op de laatste pagina van het formulier staat welke personen de aanvraag mogen doen zonder toestemming van de cliënt. Bent u niet één van deze personen? Dan heeft u ook het Machtigingsformulier aanvraag rechterlijke machtiging nodig. 

Aanvraagformulier voorwaardelijke machtiging ReadSpeaker Lees voor

Een voorwaardelijke machtiging is bedoeld om een onvrijwillige opname te voorkomen als uw familielid tussen de 18 en 23 jaar is en verstandelijke beperking heeft. Met dit formulier vraagt u een voorwaardelijke machtiging aan.

Aanvraagformulier beslissing rechter na opname voorwaardelijke machtiging ReadSpeaker Lees voor

Het kan zijn dat uw familielid zich niet gehouden heeft aan de voorwaarden uit de voorwaardelijke machtiging. En dat hij daarom is opgenomen. Is uw familielid -of zijn (wettelijk)vertegenwoordiger- het niet eens met de opname? Dan kan hij bij het CIZ een aanvraag doen om de rechter te laten beslissen of de opname terecht is. Dat kan met het Aanvraagformulier beslissing rechter na opname voorwaardelijke machtiging.

Machtigingsformulieren

Machtigingsformulier aanvraag besluit tot opname en verblijf   ReadSpeaker Lees voor

Met een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier mag de persoon die u machtigt een aanvraag doen voor een besluit tot opname en verblijf. Op het machtigingsformulier staat wie wel en wie geen machtigingsformulier nodig heeft.

Machtigingsformulier aanvraag rechterlijke machtiging  ReadSpeaker Lees voor

Met een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier mag de persoon die u machtigt een aanvraag doen voor een rechterlijke machtiging. Op het machtigingsformulier staat wie wel en wie geen machtigingsformulier nodig heeft.

Machtigingsformulier aanvraag combinatie Wlz en besluit tot opname en verblijf ReadSpeaker Lees voor

Dit machtigingsformulier gebruikt u als u een gecombineerde aanvraag doet voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd) én voor zorg uit de Wlz. Op het machtigingsformulier staat wie wel en wie geen machtigingsformulier nodig heeft.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website