Het CIZ is een zelfstandig bestuursorgaan en valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS. De bestuurder van het CIZ wordt ondersteund door een Chief Operating Officer en een Chief Financial Officer.

Het CIZ bestaat sinds 2005. Sinds 1 januari 2015 valt het CIZ als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS. Dat is bepaald in de Wet langdurige zorg. Zo kunnen de Minister en de staatssecretaris volledig bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen en afleggen aan de Tweede Kamer.

Het bestuur van het CIZ is met ingang van 1 januari 2017 gewijzigd. De nieuwe inrichting is gebaseerd op de principes van Goed Publiek Bestuur. Het past bij de situatie waarin het CIZ zich bevindt en is proportioneel met de omvang van de organisatie. Het CIZ heeft ruim 600 medewerkers. Er is sprake van een eenhoofdig bestuur.

Bestuurder

Hans Ouwehand is bestuurder van het CIZ. Hans is sinds januari 2012 werkzaam bij de organisatie. In eerste instantie als algemeen directeur AWBZ en daarna, per januari 2013, als Vice-Voorzitter Raad van Bestuur.

Als bestuurder wordt hij ondersteund door een Chief Operating Officer (COO), Christa Klijn, en een Chief Financial Officer (CFO), Johan van der Harst. Zij zijn onderdeel van het netwerk van tegenkracht.

De COO is eindverantwoordelijk voor de pijler Operatie. Deze bestaat uit:

  • het domein Analyse en Advies (A&A);
  • de 4 verschillende regio’s (Amsterdam, Rotterdam, Zwolle en Nijmegen).

De CFO is eindverantwoordelijk voor de pijler Bedrijfsvoering. Deze bestaat uit de volgende domeinen:

  • Chief Information Office (CIO);
  • Facility/Inkoop/Control (FINAC);
  • Human Resource Management (HRM).

Organisatie diabolo CIZ

Raad van Advies/Audit Advies Commissie

De bestuurder van het CIZ stelt prijs op onafhankelijke advisering. De werkwijze van de Raad van Advies en de Audit Advies Commissie is vastgelegd in een reglement. De leden van de Raad van Advies worden benoemd door de bestuurder van het CIZ. De leden van de Raad van Advies en de Audit Advies Commissie zijn onafhankelijk ten opzichte van elkaar en van welk belang dan ook.

 

Hoe kan ik hulp krijgen bij het vinden van zorg?

Bij uw gemeente kunt u vragen naar gratis clientondersteuning. Een cliëntondersteuner kan u helpen bij het vinden van de juiste zorg. Ook kunt u hulp vragen bij uw keuzes bij uw regionale zorgkantoor.

Veelgestelde vragen