Als u informatie wilt opvragen over een cliënt voor wie een Wzd-aanvraag is gedaan, mogen wij u telefonisch alleen algemene informatie verstrekken. Wilt u persoonlijke en cliëntgebonden informatie opvragen? Dat kan alleen schriftelijk.

Een Wzd-aanvraag is bijvoorbeeld een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd), een rechterlijke machtiging of een verlenging van een inbewaringstelling.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen