Omdat wij uw privacy belangrijk vinden, gaan wij zorgvuldig om met het verstrekken van informatie. Wij kunnen u algemene informatie geven over het proces of het beleid rondom het opvragen en verstrekken van gegevens. Ook kunnen wij algemene informatie verstrekken over de voortgang van een aanvraag of dossier.  
Persoonlijke gegevens of cliëntgebonden informatie over een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd), een rechterlijke machtiging of voortzetting van een inbewaringstelling, kunnen wij uiteraard niet altijd aan iedereen verstrekken. In de tabel leest u wie deze gegevens mag opvragen of hoe deze informatie is in te zien. 

Let op: voor de Wet langdurige zorg (Wlz) gelden andere regels voor het opvragen van informatie. Op deze pagina leest u er meer over.

Wie bent uWat mag u telefonisch opvragen
Vertegenwoordiger van de cliënt
Het CIZ mag telefonisch vragen beantwoorden over persoonlijke gegevens of cliëntgebonden informatie na het juist beantwoorden van enkele controlevragen.

U kunt ook schriftelijk of digitaal informatie opvragen. Het verzoek om informatie moet u ondertekenen. Ook moet u een kopie van uw identiteitsbewijs meesturen.
Aanvrager van een besluit tot opname en verblijf (art. 21) (en niet de vertegenwoordiger of de zorgaanbieder)
Het CIZ mag telefonisch geen informatie verstrekken.

U kunt wel schriftelijk of digitaal informatie opvragen. Het verzoek om informatie moet u ondertekenen. Ook moet u een kopie van uw identiteitsbewijs meesturen.
Zorgaanbieder (met of zonder Portero contract) waar cliënt is of wordt opgenomen met een besluit tot opname en verblijf (art. 21)
Het CIZ mag telefonisch geen informatie verstrekken.
 
U kunt wel schriftelijk of digitaal informatie opvragen. De informatie moet noodzakelijk zijn om ernstig nadeel te beperken of te voorkomen. Als het niet noodzakelijk is, dan is schriftelijke toestemming van de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger nodig.
Zorgaanbieder (met of zonder Porterocontract) waar de cliënt is of wordt opgenomen met een rechterlijke machtiging of verlenging ibs
Het CIZ mag zowel telefonisch als schriftelijk of digitaal geen inhoudelijke informatie verstrekken.
Deze informatie kunt u bij de rechtbank opvragen.
Rechtbank, Openbaar Ministerie of burgemeester
Het CIZ mag zowel telefonisch als schriftelijk of digitaal inhoudelijke informatie verstrekken voor zover het in de Wzd staat aangegeven.
Clientvertrouwenspersoon (CVP)
Het CIZ mag telefonisch geen informatie verstrekken.
 
U kunt wel schriftelijk of digitaal informatie opvragen. U moet bewijs meesturen waaruit blijkt dat de cliënt of zijn (wettelijk) vertegenwoordiger hiervoor aan u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
Geen van bovenstaande personen
Het CIZ mag geen inhoudelijke informatie verstrekken.
U kunt alleen informatie opvragen met toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website