Als u informatie wilt opvragen over een cliënt voor wie een Wzd-aanvraag is gedaan, mogen wij u telefonisch alleen algemene informatie verstrekken. Wilt u persoonlijke en cliëntgebonden informatie opvragen? Dat kan alleen schriftelijk.

Een Wzd-aanvraag is bijvoorbeeld een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd), een rechterlijke machtiging of een verlenging van een inbewaringstelling.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen