In het proces van Wlz-aanvraag tot het ontvangen van zorg spelen verschillende partijen een rol. Het CIZ is daar één van.

schema samenwerkingspartners Wlz

In dit schema wordt het volgende weergegeven:

  • De cliënt vraagt een Wlz-indicatie aan bij het CIZ. Ook kan de zorgaanbieder namens hem een indicatie aanvragen.
  • Op grond van de beleidsregels Wlz beoordeelt of toetst het CIZ of de cliënt toegang heeft tot zorg vanuit de Wlz.
  • Krijgt de cliënt een Wlz-indicatie, dan regelt het zorgkantoor met een zorgaanbieder dat de zorg geleverd wordt. De cliënt heeft hiervoor een zorgaanbieder van voorkeur kunnen aangeven. Kiest de cliënt voor een persoonsgebonden budget, dan koopt hij zelf de zorg in en kiest hij zelf zijn zorgverleners. Het budget wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt de zorgverleners op basis van de declaraties of facturen die door de cliënt zijn ingediend. De eventuele eigen bijdrage (zie volgende punt) wordt dan ingehouden op het budget.
  • In de meeste gevallen moet een cliënt een eigen bijdrage betalen voor zorg vanuit de Wlz. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) berekent de hoogte van de eigen bijdrage en stuurt de rekening naar de cliënt.

Bij de indicatiestelling hebben ook het Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een belangrijke rol.

De organisaties in de Wlz-keten wisselen informatie uit via de informatievoorziening Wlz (iWlz).

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Daarnaast ontvangt u van het CIZ een brief met daarin het telefoonnummer van uw contactpersoon. Heeft u deze brief nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen