Vanaf 1 januari 2020 gaat de Wet zorg en dwang in. Deze vervangt de huidige Wet Bopz. Wij informeren u graag over de overgangsperiode.

Tot 1 januari

Als u een besluit artikel 60 Wet Bopz (Bopz-toets) bij het CIZ wilt aanvragen, kunt u het aanvraagformulier gebruiken. Tot 1 januari verandert daarin niets.

Ook voor het doen van aanvragen voor diverse rechterlijke machtigingen, verandert er tot 1 januari niets. Aanvragen kunt u dus indienen op de gebruikelijk manier; via het OM. Aanvragen met een poststempel tot (uiterlijk) 31 december 2019, worden behandeld volgens de Wet Bopz.

Vanaf 1 januari

Vanaf 1 januari 2020 neemt het CIZ aanvragen voor een Wzd-besluit tot opname en verblijf (art. 21) in behandeling. Ook behandelen wij vanaf die datum aanvragen in het kader van de Wzd voor een rechterlijke machtiging, een verlenging inbewaringstelling en een voorwaardelijke machtiging voor jongeren (18 tot 23 jaar) met een verstandelijke beperking. Aanvraagformulieren zijn vanaf 1 januari op onze website te vinden.

Wat gebeurt er met besluiten artikel 60 Wet Bopz ná 1 januari 2020?

Bestaande besluiten artikel 60 Wet Bopz worden automatisch omgezet naar een besluit tot opname en verblijf (art. 21). U hoeft dus geen aparte aanvraag in te dienen als de houding van de cliënt ten aanzien van de (voortzetting van) de opname niet gewijzigd is. 

Heeft u nog vragen? Laat het ons weten via wzd@ciz.nl.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Daarnaast ontvangt u van het CIZ een brief met daarin het telefoonnummer van uw contactpersoon. Heeft u deze brief nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen