Op deze pagina vindt u de aanbestedingen van het CIZ.

Lopende aanbestedingen

Let op: deze aanbestedingen zijn inmiddels gepubliceerd.

Europees Openbaar

  • Inhuur Flexwerkers

Geplande aanbestedingen

Let op: deze aanbestedingen zijn in voorbereiding maar er is geen garantie op het daadwerkelijk in de markt zetten / publiceren van deze aanbestedingen. De aangegeven tijdperiode is de verwachte periode van publicatie op Negometrix.

Europees Openbaar

  • Inhuur Primair Proces – Q1 2020
  • Inhuur Bedrijfsvoering – Q1 2020
  • Binnenlandse Postdiensten - Q1 2020
  • Telecommunicatiediensten - Q4 2020

Meervoudig Onderhands

  • Arbo verzuimpreventie – Q2 2020
  • Arbo verzuim re-integratie – Q2 2020
  • Reststoffenmanagement – Q2 2020
  • Printing – Q3 2020
  • Nieuwsattendering – Q3 2020

 Versie januari 2020

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen