Op deze pagina vindt u ons factuuradres, informatie over lopende en geplande aanbestedingen en informatie over offerte-uitvragen.

Facturen

U kunt uw facturen mailen naar: crediteuren@ciz.nl

Factuuradres:
Centrum indicatiestelling zorg
T.a.v. afdeling Crediteurenadministratie
Postbus 2002
3500 GA Utrecht

Aanbestedingsrichtlijnen

Het CIZ is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) dat valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daardoor is het CIZ gebonden aan de Europese aanbestedingswetgeving en –richtlijnen voor haar leveranciers.

Nationale en Europese aanbestedingen

  • Opdrachten met een geraamde waarde (over vier jaar) boven de € 100.000 excl. BTW worden nationaal openbaar aanbesteed;
  • Opdrachten met een geraamde waarde (over vier jaar) boven de € 221.000 excl. BTW worden Europees aanbesteed.

Ieder bedrijf in Nederland / de Europese Unie krijgt zo een gelijke kans op een opdracht van de overheid of een publieke dienstverlener. Al deze opdrachten worden gepubliceerd op Tenderned. Voor meer informatie: zie www.tenderned.nl. De Europese aanbestedingen worden daarnaast gepubliceerd op TED: www.ted.europa.eu.

Bekijk het overzicht van de lopende en geplande aanbestedingen.

De aanbestedingen van het CIZ verlopen volledig digitaal. Het CIZ stelt alle informatie digitaal beschikbaar. Als leverancier kunt u uw inschrijving ook digitaal indienen. Dit bespaart alle partijen tijd en geld. Het CIZ gebruikt hiervoor het online platform Negometrix. U kunt dit platform gratis gebruiken. Voor meer informatie zie negometrix.com/nl/leveranciers.

Offerte-aanvragen

Voor opdrachten met een lagere geraamde waarde vragen wij één (tot € 50.000) of meer (tussen € 50.000 en € 100.000) offertes aan. Hierbij gelden:

  1. De spelregels zaken doen met het CIZ.
    Of:
  2. De voorwaarden die vermeld staan in de offerteaanvraag.

Daarnaast zijn de relevante Rijksvoorwaarden van toepassing:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team inkoop via inkoop@ciz.nl.

Bevoegdheid

Een beperkte groep medewerkers is aangewezen om namens het CIZ verplichtingen aan te gaan. In de samenvatting mandaatbesluit CIZ kunt u vinden wie:

  • bevoegd is om opdracht te geven voor bestellingen;
  • contracten/overeenkomsten rechtsgeldig mag ondertekenen.

Opdrachten/overeenkomsten die door andere dan de genoemde functionarissen zijn gegeven/getekend, zijn niet rechtsgeldig.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen