De volgende categorieën bestellingen kunnen zonder inkooporder worden geplaatst:

 1. Bestellingen die verband houden met representatie tot een bedrag van € 1.000. Hieronder vallen:
  1. recepties;
  2. lunches;
  3. (banket)bakkers en taartwinkels;
  4. gebruik spreekruimtes bij contractpartij;
  5. huur vergaderzaal inclusief (lunch)arrangementen.
 2. Nutsbedrijven, zoals leveranciers van energie en water.
 3. Taxikosten bij contractpartij.
 4. Tijdschriftabonnementen.
 5. Boeken tot € 500.
 6. Juridische dienstverlening door contractpartij.
 7. Reparaties en onderhoud zonder vaste kosten door contractpartij.
 8. Archiefwerkzaamheden op afroep door contractpartij.
 9. Sleutels (alleen via team facilitaire zaken).
 10. Krantadvertenties (alleen via afdeling communicatie).
 11. Consult bij huisarts en andere (para)medische kosten.
 12. Bestellingen bij (semi-)overheidsinstanties zoals gemeenten, provincies etc.;
 13. Aanvragen/bestellingen bij Kamer van Koophandel;
 14. Aanvragen/bestellingen bij Buma/Stemra (auteursrechtenorganisatie van muziekauteurs);
 15. Kosten die CIZ op grond van een vonnis dient te vergoeden.
 16. Contributies bij AWVN en Nederlandse Vereniging van Toezichthouders.
 17. Pensioenfonds.

Alle overige goederen en diensten kunnen alleen via een inkooporder rechtsgeldig worden ingekocht.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft (in principe) zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen