De volgende categorieën bestellingen kunnen zonder inkooporder worden geplaatst:

 1. Bestellingen die verband houden met representatie tot een bedrag van € 1.000. Hieronder vallen:
  1. recepties;
  2. lunches;
  3. (banket)bakkers en taartwinkels;
  4. gebruik spreekruimtes bij contractpartij;
  5. huur vergaderzaal inclusief (lunch)arrangementen.
 2. Nutsbedrijven, zoals leveranciers van energie en water.
 3. Taxikosten bij contractpartij.
 4. Tijdschriftabonnementen.
 5. Boeken tot € 500.
 6. Juridische dienstverlening door contractpartij.
 7. Reparaties en onderhoud zonder vaste kosten door contractpartij.
 8. Archiefwerkzaamheden op afroep door contractpartij.
 9. Sleutels (alleen via team facilitaire zaken).
 10. Krantadvertenties (alleen via afdeling communicatie).
 11. Consult bij huisarts en andere (para)medische kosten.
 12. Bestellingen bij (semi-)overheidsinstanties zoals gemeenten, provincies etc.;
 13. Aanvragen/bestellingen bij Kamer van Koophandel;
 14. Aanvragen/bestellingen bij Buma/Stemra (auteursrechtenorganisatie van muziekauteurs);
 15. Kosten die CIZ op grond van een vonnis dient te vergoeden.
 16. Contributies bij AWVN en Nederlandse Vereniging van Toezichthouders.
 17. Pensioenfonds.

Alle overige goederen en diensten kunnen alleen via een inkooporder rechtsgeldig worden ingekocht.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Daarnaast ontvangt u van het CIZ een brief met daarin het telefoonnummer van uw contactpersoon. Heeft u deze brief nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen