Voor zover relevant voor het aangaan van overeenkomsten voor leveringen en diensten.

 • Leden van de Raad van Bestuur

  Het aangaan van overeenkomsten, inclusief inkooporders, met een financiële waarde van meer dan € 50.000 en overeenkomsten betreffende Portero (een (web)applicatie die het mogelijk maakt om digitaal namens een zorgvrager een aanvraag voor zorg op grond van de WLZ en eventuele andere door het CIZ uit te voeren wet- en/of regelgeving te doen).
 • Bestuurssecretaris; en

 • Regiomanagers; en

 • Manager FINAC (Facilitair, Inkoop, Administratie en Control); en

 • Manager A&A (Analyse en Advies); en

 • Manager HRM; en

 • CIO (Chief Information Officer)

  Het aangaan van overeenkomsten, inclusief inkooporders, met een financiële waarde tot en met € 50.000 voortkomende uit de dagelijkse bedrijfsvoering en passend binnen de vastgestelde begroting/CIZ inkoopbeleid.

Op verzoek kan een volledig exemplaar van het Mandaatbesluit worden toegezonden.

Hoe kan ik hulp krijgen bij het vinden van zorg?

Bij uw gemeente kunt u vragen naar gratis clientondersteuning. Een cliëntondersteuner kan u helpen bij het vinden van de juiste zorg. Ook kunt u hulp vragen bij uw keuzes bij uw regionale zorgkantoor.

Veelgestelde vragen