Wie kan aanvragen?

Deze tijdelijke werkwijze Wlz-registratie V&V is toegankelijk voor (transfer- of wijk)verpleegkundigen, huisartsen of behandelend artsen, en zorginstellingen die niet in staat zijn medische informatie aan te leveren voor hun client. De cliënt zelf of zijn mantelzorger/vertegenwoordiger, cliëntondersteuner of casemanager, kunnen een reguliere aanvraag doen voor een Wlz-indicatie. 

Let op: Als zorgaanbieders extra zorg moeten leveren of cliënten moeten isoleren en daardoor extra kosten moeten maken, dan kunnen zij aanspraak maken op een speciale regeling van de Nza. Dit geldt dan zowel voor zorg aan cliënten die zelf het coronavirus hebben opgelopen, als voor cliënten zonder het coronavirus waarbij extra kosten gemaakt moeten worden om de noodzakelijke zorg veilig te kunnen leveren. Hiervoor is de Wlz-registratie niet bedoeld.

Het aanvragen van een Wlz-registratie VV kan van toepassing zijn bij:

 1. Acute en blijvende opname VV

  U bent tot de conclusie gekomen dat een Wlz-registratie VV aan de orde is, want:
  • De noodzaak tot opname is blijvend. Uw cliënt kan niet meer verantwoord terug naar huis, ook niet in de toekomst, ook niet met behulp van mantelzorg.
  • De noodzaak tot opname is acuut. Uw cliënt is al opgenomen in een verpleeghuis of wordt binnen afzienbare tijd (binnen twee weken) opgenomen. Het verpleeghuis waar de opname plaatsvindt is bekend.
  • Er is sprake van opname middels Wlz zorgprofiel V&V.

 2. Acuut noodzakelijke ophoging VV-zorgprofiel

Uw cliënt heeft een Wlz-indicatie en het huidige profiel is niet meer toereikend. De zorgbehoefte van de cliënt is significant toegenomen en een hoger zorgprofiel VV is acuut noodzakelijk.

Voor de aanvraag

Stel uw cliënt en/of mantelzorger(s) op de hoogte van het feit dat de Wlz aanvraag door u, namens de cliënt gedaan wordt. Informeer uw cliënt goed over de consequenties van de Wlz. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de eigen bijdrage, de tijdelijkheid van de indicatie en de herindicatie door het CIZ met inhoudelijk onderzoek na één jaar (eerder indien noodzakelijk) na de aanvraag. Op onze website staat een flyer die u aan uw cliënt kunt geven. U kunt deze ook bestellen op papier via het folderbestelformulier.

De aanvraag

Bij voorkeur doet u de aanvraag in Portero. Op de pagina Portero vindt u een handleiding voor dit type aanvraag. Heeft u geen Portero-contract? Dan kunt u gebruik maken van het online aanvraagformulier, MijnWlzaanvraag of u kunt telefonisch de aanvraag doen. Geeft u in de aanvraag in Portero en MijnWlzaanvraag duidelijk aan dat het om een Wlz registratie gaat. Bekijk het overzicht voor het juiste telefoonnummer. Ook kunt u gebruik maken van Mijn Wlz-aanvraag. De handleiding voor Mijn Wlz-aavraag laat u zien welke vulden ingevuld moeten worden en welke niet.

Combinatie aanvraag artikel 21

Het is ook mogelijk een combinatie aanvraag te doen. Hiervoor gebruikt u het formulier Wlz-registratie combinatie Besluit tot opname en verblijf (artikel 21). De Wlz-registratie volgt meteen. Voor het Besluit tot opname en verblijf (artikel 21) hebben wij meer gegevens en aanvullende stukken nodig. Deze zullen wij opvragen. Omdat het om vrijheidsbeperkende maatregelen gaat is nader onderzoek door het CIZ nodig. Op de pagina Portero vindt u een handleiding voor dit type aanvraag.

Aan te leveren gegevens

We willen u zo minimaal mogelijk belasten. Echter enkele gegevens hebben wij nodig voor een juiste registratie van de Wlz toegang. Houdt u deze bij de hand als u een aanvraag gaat doen. Let op: geef in de aanvraag duidelijk aan dat het om een Wzl-registratie gaat.

 • Voorletters
 • Achternaam 
 • Geboortenaam (indien van toepassing)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • BSN nummer
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Eventueel afwijkend postadres
 • Gegevens contactpersoon: voorletters, achternaam, relatie tot cliënt en telefoonnummer
 • Gewenste VV zorgprofiel en gewenste ingangsdatum (mogelijk 2 weken te antedateren, let op dit heeft consequenties voor de eigen bijdrage)
 • Verzekering (Indien onbekend, dan vult u in Portero 0000)
 • Een beknopte toelichting van de reden van Wlz-registratie VV
 • Uw eigen gegevens als aanmelder

Niet iedereen mag de aanvraag Besluit tot opname en verblijf (artikel 21) doen. Op het aanvraagformulier vindt u de toelichting wie dit mag doen.

In 2021

In het geval van de registratie van een Wlz zorgprofiel V&V voor een nieuwe cliënt, krijgt deze een geldigheidsduur van 1 jaar. Na deze periode dient een nieuwe, reguliere aanvraag bij het CIZ te worden gedaan. De cliënt behoudt in dat geval toegang tot de Wlz. Echter inhoudelijk onderzoek kan leiden tot een ander zorgprofiel.

In het geval van een registratie ten behoeve van het ophogen van het Wlz zorgprofiel VV, krijgt deze een geldigheidsduur van 1 jaar. Na deze periode vervalt dit zorgprofiel en wordt het bestaande profiel weer actief. Wanneer het nieuwe zorgprofiel alsnog noodzakelijk is, kan daartoe een nieuwe, reguliere aanvraag bij het CIZ worden ingediend.

Is de drukte verminderd en wilt u of de cliënt zekerheid over de hoogte van de indicatie voor onbepaalde tijd? Dan kan er ook tussentijds al een aanvraag voor verlenging met onbepaalde tijd ingediend worden. Hierbij is het belangrijk dat alle informatie wordt aangeleverd zodat wij een regulier onderzoek kunnen starten. Hiermee voorkomen we samen de mogelijke drukte van (her)aanvragen in de maanden april – mei 2021.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen