Rechtbanken sluiten, maar urgente zaken gaan wel door. Dat geldt ook voor zittingen rond verplichte zorg (zoals bij de Wet zorg en dwang). Waar mogelijk wordt videoconference of 'telefonisch horen' ingezet. De rechtbank Limburg heeft een handleiding beschikbaar gesteld waar in staat hoe dat werkt. Het CIZ stuurt deze handleiding mee bij alle nieuwe verzoeken (vanuit de regio Limburg) die worden ingediend zodat mensen in het veld hierover worden geïnformeerd. Als er vragen binnenkomen dan kunnen we verwijzen naar de rechtbank Limburg (Locatie Roermond 088-3616787 en locatie Maastricht 088-3616665). Als deze werkwijze ook door andere rechtbanken opgepakt wordt, laten we dat weten.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen